Show Side Menu
To view, print or save our practice booklet, click here
i weld, argraffu neu achub ein llyfryn ymarfer cliciwch yma
Signs & Symptoms of Cancer
My Health Online
Cervical Screening
Choose Well (PDF, 124KB)

Out Of Hours

If you have a life threatening emergency when the surgery is closed, please hang up and dial 999.

If you need care that cannot wait until the surgery is open between 6.30pm and 8.00am on weekday and throughout the weekend please ring 111. This number is free-to-call.  If you have difficulty in accessing the 111 service, please ring 0845 46 47.  From 6.00pm until 6.30pm and 8.00am until 8.30am on weekdays for emergencies only please ring 01244 830329.

You can also ring 111 between 8am and 6.30pm Monday to Friday if you need health information and advice.


Os ydych mewn argyfwng sy’n bygwth bywyd, diweddwch yr alwad, ac yna ffoniwch 999.

Os oes arnoch angen gofal na all aros tan i’r feddygfa agor, ffoniwch 111. Nid oes tâl am ffionio’r rhif hwn. Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio gwasanaeth 111, ffoniwch 0845 46 47.

Gallwch hefyd ffonio 111 rhwng 8am a 6.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener os oes arnoch angen gwybodaeth a chyngor iechyd.

Local Services, Let
Local Services, Let