Show Side Menu
To view, print or save our practice booklet, click here
i weld, argraffu neu achub ein llyfryn ymarfer cliciwch yma
Signs & Symptoms of Cancer
My Health Online
Cervical Screening
Choose Well (PDF, 124KB)

Interpreter

If a patient cannot communicate effectively in Welsh or English information about treatment (any activity requiring consent)

BCUHB staff are required to book an Interpreter via WITS

02920 537 555

Request an Interpreter

If you need the service of an interpreter at short notice, please call us on 02920 537 555 and select option 1.


Os na all claf gyfathrebu unai yn y Gymraeg neu Saesneg gwybodaeth am driniaeth (unrhyw beth sydd angen cytundeb)

Mae angen i staff BIPBC i archebu cyfieithydd drwy GCC

02920 537 555

Gwneud Cais am Ddehonglwr

Os oes angen gwasanaethau dehonglwr arnoch ar fyr rybudd, ffoniwch 02920 537 555, ac yna dewiswch opsiwn 1.

Local Services, Let
Local Services, Let